Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

flexibilis
0426 5c60
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMonia94 Monia94
Sponsored post
feedback2020-admin
9545 6bc0 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viawarkocz warkocz
flexibilis
5214 4d63
Reposted fromcarameltea carameltea viabigevilgrin00 bigevilgrin00
flexibilis
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viaredhairwitch redhairwitch
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viadisheveled disheveled
flexibilis
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
flexibilis
9640 22bc
Reposted fromels els via34535645454536456 34535645454536456

July 03 2017

flexibilis

#1 miłość

Czujesz ucisk w żołądku, ale jednocześnie jest ci lekko. Policzki bolą od ciągłego uśmiechania się i ludzie myślą, że ci odbiło.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahorcrux horcrux
flexibilis
Reposted frombeinthe beinthe viaDorin11 Dorin11
flexibilis
4681 dee1
8002 5b6e 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viahope24 hope24
flexibilis
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viahope hope
flexibilis
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
flexibilis

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapamieciodlegle pamieciodlegle

July 02 2017

flexibilis
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viatishka tishka
flexibilis
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
flexibilis
7228 89cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagitana gitana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...