Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

flexibilis
6786 e3b4 500
Andre Kertesz and his wife Elizabeth huddle in a local cafe, 1931 10 lat, a wciąż takie samo zakochane spojrzenie i bliskość. :))
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamalajnaina malajnaina
flexibilis
8066 1335
flexibilis
9477 9090
Reposted fromSzczurek Szczurek viaeternaljourney eternaljourney
flexibilis
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney
flexibilis
1359 f5e3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibile invisibile
flexibilis
8408 0ff3 500
9402 3003

your-lovers-and-drifters:

Claire’s Knee, 1970

flexibilis
Chciałabym kogoś, do kogo napiszę w nocy "przyjedź".
A on przyjedzie.
I zostanie.
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viagabrynia gabrynia

June 27 2017

flexibilis
Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapengin pengin
flexibilis
Wyłącznie o Tobie myślę po przebudzeniu. Wyłącznie Ciebie chcę widzieć na koniec dnia. Wyłącznie Ty mi się śnisz. Wyłącznie Ciebie chcę całować. Wyłącznie z Tobą chcę marzyć. Wyłącznie dzięki Tobie chcę się śmiać.Wyłącznie z Tobą chcę chodzić na mecze. Wyłącznie Twoje oczy chcę oglądać co dnia. Wyłącznie z Tobą chcę pić kawę czy zimno piwo.Wyłącznie z Tobą chcę żyć. Wyłącznie Ty.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
8366 8440 500
Reposted fromKZavi KZavi viaeglerion eglerion
flexibilis
6343 b30d
Reposted fromdusielecc dusielecc vianokturnal nokturnal
flexibilis
8843 d5b3 500
Reposted fromwyczes wyczes viasucznik sucznik
Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaslomiak slomiak
flexibilis
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz vialaluna laluna
flexibilis
0170 4c85 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viabojaniewiem bojaniewiem
flexibilis
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

June 26 2017

flexibilis
2122 f90f 500
Reposted fromnfading nfading viadygoty dygoty
flexibilis
1316 39ba 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamagdak magdak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl