Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

flexibilis
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside vialulka lulka
flexibilis
4458 402d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianiskowo niskowo
flexibilis
5639 dec8 500
Reposted fromoutoflove outoflove viawasteland wasteland
flexibilis
Największe kłamstwa kobiet:
nr 8: Wcale nie przejmuje się, że nie odzywa się do mnie.
— extract
Reposted fromextract extract viaagatojaa agatojaa
flexibilis
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viamojanazawsze mojanazawsze
flexibilis
flexibilis
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viakrolfasolek krolfasolek
flexibilis
4045 a3f9 500
Zrób mi jakąś krzywdę .
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viapoolun poolun
flexibilis
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapoolun poolun
flexibilis
5681 20c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
flexibilis
zachciało mi się innych dziewczyn, takich jak na filmie lub w knidze "Pan Wołodyjowski". Żeby nie wyskakiwały z majtek na gwizd, po jednym tańcu czy kieliszku, i żeby się wstydziły, kurwa mać, tak jak Ania z Zielonego Wzgórza i ta Oleńka, co ją Kmicic zarwał, ale wytentegować z marszu nie mógł. Wiedziałem, że jeśli są takie są w knigach, to muszą być i w życiu, tylko nie umiałem trafić i to mnie gnębiło.”
— Waldemar Łysiak (z książki Dobry)
flexibilis
3328 abf6 500
Reposted frompulperybka pulperybka viabeinthe beinthe
flexibilis
1776 a92f 500
Reposted fromowca owca viachowchow chowchow
flexibilis
5002 6bdb
Reposted frompoppyseed poppyseed viaOnly2you Only2you
flexibilis
flexibilis
7222 3e3c 500
Reposted fromncms ncms viachowchow chowchow
flexibilis
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viabeinthe beinthe
flexibilis
flexibilis
7374 33ae
Reposted fromnfading nfading viasimplyfalling simplyfalling
flexibilis
1124 1a44 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl